Siirry sisältöön

Tervetuloa kesäpäiville!

Kesän koulutuspäivämme järjestetään jo kahdeksatta kertaa. Tänä vuonna tapaamme inspiroivassa ympäristössä Porvoon Taidetehtaalla.

Päivien teema on Sinä ja minä – Du och jag: aitoja kohtaamisia digitaalisessa ajassa. Erilaiset kohtaamisen areenat ja tavat lisäävätkin sekä lasten että perheiden hyvinvointia.

Toimivan arjen lähtökohtana tulee olla ihmisen oman asiantuntijuuden tunnustaminen ja tunnistaminen sekä tasavertaisen osallisuuden edistäminen. Mikään asiantuntijuus ei saisi rakentua irrallaan asianosaisten asiantuntijuudesta. Meidän on tärkeää löytää yhdessä keinot siihen, miten osallisuus ja kohtaaminen toteutuvat parhaiten.

Sujuva arki edellyttää monien asioiden uudelleen ajattelua. Hyvinvointiyhteiskuntamme on muutoksessa ja etsii parhaillaan toimivia tapoja asiakaslähtöisemmän, kustannustehokkaamman ja sujuvamman hallinnon toteuttamiseksi. Haastetta lisää, että ratkaisujen tulisi myös kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja olla yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa.

Julkisten palvelujen rinnalle tarvitaan kansalaisyhteiskuntaa, josta löytyy hyvää osaamista ja jolla on käytettävissään resursseja vertaistuen ja vapaaehtoisuuden saralla. Myös järjestöjen laaja palveluvalikko sekä asteittain vahvistuvat tuen ja palvelujen muodot tekevät monenlaiset kohtaamiset mahdollisiksi.

Sujuva arki edellyttää myös rohkeutta tehdä toisin. Lasten ja perheiden tuki on suunnattava ennen kaikkea niihin arjen kasvuympäristöihin, joissa lapset ja perheet muutoinkin ovat. Tuen pitää rakentua yhteisen näkemyksen kautta, ei viranomaislähtöisesti. Aina on pyrittävä löytämään ne keinot, joilla lasten ja perheiden omat voimavarat vahvistuisivat.

Hanna Heinonen
Toiminnanjohtaja
Lastensuojelun Keskusliitto

 

Lasten suojelun kesäpäivät 2018