Siirry sisältöön

Tervetuloa Kesäpäiville!

Lastensuojelun Keskusliitto järjestää Lasten suojelun kesäpäivät yhdeksättä kertaa tällä kertaa Kemissä. 

Keskusliitto haluaa onnitella lämpimästi 150vuotiasta Kemin kaupunkia, joka tarjoaa hienot puitteet kokoontua keskustelemaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista. 

Päivien otsikoksi valikoitunut Tehemä poijes – Tehdään valmiiksi luo monenlaisia mielikuvia siitä, millaisista palveluista ja tuesta lapsiperheet hyötyvät. Asioita on tärkeää tehdä valmiiksi ja sellaisella tavalla, joka rakentuu lapsen ja perheiden tarpeista. Onhan jokainen lapsi ja perhe erityisen arvokas juuri omine tarpeineen. Kaikkia ei voi tukea samalla tavoin, mutta kaikkia tulee auttaa parhailla mahdollisilla keinoilla. 

Tarvitsemme entistä systemaattisemmin koottua tietoa edistävien ja ehkäisevien toimien sekä lastensuojelun kehittämisen tueksi ja suuntaamiseksi.  

Parhaimmat mahdolliset tavat auttaa lapsia ja perheitä edellyttävät päätösten huolellista lapsivaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin tulisikin olla kiinteä osa kaikkea päätöksentekoa, joka liittyy lapsiin suoraan – tai välillisesti. Ilman riittäviä resursseja ja hyvää osaamista tämä ei toteudu. 

Kesäpäivillä kuullaan hyviä esimerkkejä siitä, miten tarjota tukea matalalla kynnykselläOhjelmassa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten lasten ja nuorten osallisuus sekä oikeusturva toteutuvat nykyisessä auttamisjärjestelmässä. Lasten oikeuksien näkökulmasta palvelujen jatkuvuus on oleellinen laatutekijä mietittäessä, millaisiin palveluihin tulee investoida sekä alueellisella että kansallisella tasolla. On tärkeää myös huolehtia siitä, ettei kukaan jää ilman tukea tai palvelua vaikkapa jonottaessaan jotain itselleen sopivaa palvelua.  

Laadun tulisi aina olla määrittävin tekijä, kun lasten ja perheiden palveluja kilpailutetaan. Jotta laatua pystytään tarjoamaan, on sitä myös osattava tilata. 

Kesäpäivillä kuullaan myös, millaisia erityishaasteita pitkät matkat ja monenlaiset etäisyydet tuovat mm. perhekeskustoiminnan kehittämiseen. Kun alueelle ominaiset haasteet lapsiperheiden tuen järjestämisessä tiedostetaan, voidaan välttää suurimmat karikot ja selättää pienemmät esteet. On mahdollista huolehtia, että lapset ja perheet eivät jää yksin ilman tukea. 

Vain yhdessä kaikkien toimijoiden kesken voidaan todeta, että eiköhän tehdä asiat pala kerrallaan. Tehemä poijes! 

Hanna Heinonen, Toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
Miia Pitkänen, Ohjelmajohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto