Siirry sisältöön

Puhujien esitykset

Puhujien esitykset löytyvät tapahtuman jälkeen Lastensuojelun Keskusliiton SlideShare -tililtä.

Lasten suojelun kesäpäivät 2017

Lempeys on radikaalia

Miten helppoa on ärsyyntyä toisten ihmisten tekemisistä, koska ei tiedä heidän kivustaan ja tarinastaan mitään! Auton kanssa törttöilevä onkin voinut joutua edellisenä yönä pahoinpidellyksi, kiroileva känninen teini joutunut tekemään edellisellä viikolla abortin. Lempeys vaatii jatkuvaa harjoittelua, jotta emme tuohdu tai paheksu ihmistä silloin, kun hän ei käyttäydy mielestämme hyvin.

Syyt toisen ihmisen pahaan oloon eivät välttämättä selviä tai korjaannu, mutta tulevaisuuteen on aina mahdollista suhtautua varoivaisen toiveikkaasti: jokainen ihminen ansaitsee uuden mahdollisuuden. Tämä ohjenuora on lempeyden ytimessä.

Lue tapahtuman puhujan Rosa Meriläisen blogikirjoitus >>

Lapsiperheköyhyyden torjunnassa tarvitaan monia keinoja

Köyhyys on keskeinen eriarvoisuutta aiheuttava tekijä lasten elämässä. YK:n lapsen oikeuksien komitea korostaa julkisen vallan velvoitetta torjua lasten eriarvoisuutta. Komitea valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa. Komitea on muun muassa kehottanut Suomea tehostamaan pyrkimyksiään tukea köyhiä perheitä sekä takaamaan kaikille lapsille oikeuden riittävään elintasoon.

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Köyhyys kaventaa lapsen mahdollisuuksia kasvuympäristössään tavanomaisena pidettyyn elämään. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on tärkeää myös ylisukupolvisten ongelmien ehkäisemiseksi. On syytä muistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa. Lasten eriarvoisuuden vähentäminen on investointi, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Lue tapahtuman puhujan Esa Iivosen blogikirjoitus >>

Lasten suojelun kesäpäivät 2017

Lasten suojelun kesäpäivät järjestetään 6–7.6.2017 Kotkan Merikeskus Vellamossa. Tämän vuoden teemana kesäpäivillä on yhteistyö muuttuvassa toimintaympäristössä.

Moniulotteinen ja moniammatillinen yhteistyö on olennainen osa yhteiskunnan ja palvelurakenteiden kehittämistä. Lasten suojelun kesäpäivillä keskustellaan vaikuttavasta yhteistyöstä ajankohtaisista näkökulmista. Päivien pääluennoissa pohditaan laajasti ajankohtaisia perhe- ja lapsipoliittisia kysymyksiä ja alaseminaareissa syvennytään käytäntöihin. Päivillä keskustellaan muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta, lapsivaikutusten arvioinnista, Hackney-mallista, perhekeskustoiminnasta sekä sosiaalisen median roolista lastensuojelussa.

Kesäpäivillä on luvassa myös mielenkiintoisia puheenvuoroja esimerkiksi Esa Iivoselta, Rosa Meriläiseltä, Katarina Fagerströmiltä ja monelta muulta innostavalta puhujalta.

Lasten suojelun kesäpäivät on Lastensuojelun Keskusliiton järjestämä kaksipäiväinen koulutustapahtuma. Päivät on tarkoitettu lasten suojelun ammattilaisille, asiantuntijoille ja opiskelijoille sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Ilmoittautuminen kesäpäiville on nyt käynnissä. Tervetuloa!

Kokemuskirjasto

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä ylistävät palautteet saanut Kokemuskirjasto tuodaan nyt Kotkaan. Kokemuskirjastossa kirjoina toimivat lastensuojelun kokemusasiantuntijat, joita voi lainata keskustelutuokioon. Ainoana sääntönä on molemminpuolinen kunnioitus. Kokemuskirjan kanssa voi keskustella hänen kokemuksistaan asiakkaana ja kokemusasiantuntijana tai esim. miten kokemusasiantuntijat voisivat olla mukana kehittämässä palveluita. Kokemuskirjasto löytyy Vellamon Tietokeskuksesta.

Aukioloajat: Lounas- ja kahvitauot kesäpäivien aikana.

Tervetuloa!

Kokemuskirjasto