Lasten suojelun kesäpäivät 2017

Lasten suojelun kesäpäivät järjestetään 6–7.6.2017 Kotkan Merikeskus Vellamossa. Tämän vuoden teemana kesäpäivillä on yhteistyö muuttuvassa toimintaympäristössä.

Moniulotteinen ja moniammatillinen yhteistyö on olennainen osa yhteiskunnan ja palvelurakenteiden kehittämistä. Lasten suojelun kesäpäivillä keskustellaan vaikuttavasta yhteistyöstä ajankohtaisista näkökulmista. Päivien pääluennoissa pohditaan laajasti ajankohtaisia perhe- ja lapsipoliittisia kysymyksiä ja alaseminaareissa syvennytään käytäntöihin. Päivillä keskustellaan muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta, lapsivaikutusten arvioinnista, Hackney-mallista, perhekeskustoiminnasta sekä sosiaalisen median roolista lastensuojelussa.

Kesäpäivillä on luvassa myös mielenkiintoisia puheenvuoroja esimerkiksi Esa Iivoselta, Rosa Meriläiseltä, Katarina Fagerströmiltä ja monelta muulta innostavalta puhujalta.

Lasten suojelun kesäpäivät on Lastensuojelun Keskusliiton järjestämä kaksipäiväinen koulutustapahtuma. Päivät on tarkoitettu lasten suojelun ammattilaisille, asiantuntijoille ja opiskelijoille sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Ohjelma julkaistaan 1.3.2017. Ilmoittautuminen kesäpäiville alkaa myös 1.3. Tervetuloa!

Kesäpäivät 2016 - Puhujien esitykset

Osa puhujien esityksistä löytyy Lastensuojelun Keskusliiton SlideShare -tililtä. Kaikki esittäjältä luvan saaneet esitykset lisätään sinne mahdollisimman pian.

 

Lasten suojelun kesäpäivät Joensuussa 2016